AOb pleit voor forse investeringen om arbeidsmarkt onderwijs lucht te geven

Er zijn de komende jaren miljarden nodig om de onderwijsarbeidsmarkt gezond te maken. Dat stelt de AOb vandaag in een manifest over werkdruk. "We kunnen onze sector echt weer gezond maken. Als we de groepsgrootte inperken, het aantal lessen per docent terugbrengen, ondersteuning dichter bij de klassen regelen en het aantal flexwerkers reduceren door meer echte banen te realiseren", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Gebrekkige financiering heeft er toe geleid dat het Nederlandse onderwijs met een fors probleem kampt: er wordt structureel overgewerkt en in geen andere beroepsgroep lopen zoveel mensen tegen een burn-out aan. Representatief onderzoek van de AOb toont aan dat een lesweek voor een leerkracht in het basisonderwijs gemiddeld bijna 47 uur telt. In het voortgezet onderwijs komt dat uit op ruim 45 uur.

Gelijktijdig presenteert de AOb ook de resultaten van een cao-enquête waaruit blijkt dat één op de acht mensen die werkzaam zijn in het onderwijs overweegt de sector te verlaten: het salaris is te laag, de werkdruk is te hoog.

Minder lesuren, kleinere klassen
Naar aanleiding van deze onderzoeken stelde de AOb een lijstje op met voorstellen die de werkdruk kunnen beteugelen. Zo wil de bond dat de groepsomvang in het basis- en voortgezet onderwijs wordt aangepakt. In deze sectoren en het mbo moet ook het aantal lesuren omlaag. Verheggen: "We eisen niets radicaals: het is een opsomming van logische suggesties. Voor lesreductie in het voortgezet onderwijs is al een motie aangenomen van D66 en PvdA en ook voor het pleidooi om met kleinere groepen te werken bestaat breed draagvlak."

Fors meer geld nodig
De kosten van de operatie zijn fors. "We hebben een voorzichtige berekening gemaakt en komen uit op 2,3 miljard euro voor werkdrukverlaging alleen, en dat is nog zonder te becijferen wat lesreductie in het mbo gaat kosten. Daar zijn we nog mee bezig. Tel je daar de noodzakelijke salarisreparatie van enige miljarden euro bij op, dan kom je dus uit op een zeer substantieel bedrag structureel. Meer dan twee keer zo hoog als onze voorlopige claim van anderhalf miljard euro eind november, die dus veel te voorzichtig bleek."

De AOb begrijpt dat politici even zullen slikken bij het lezen van dat bedrag. "Delen van deze operatie zullen gefaseerd moeten: lesreductie doe je niet plompverloren. Daar heb je voldoende bemensing voor nodig", aldus AOb-voorzitter Verheggen. "Maar de realiteit is wel dat we de overheid al jaren waarschuwen dat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten als het om onderwijs gaat. Dat lukte lange tijd omdat er misbruik is gemaakt van het fanatisme van onderwijspersoneel. Maar het leidde er wel toe dat de lerarenopleidingen aan populariteit inboetten in een tijd dat de pensioengolf op gang kwam. Met als gevolg dat we duizend onvervulde vacatures voor leraren hebben in het voortgezet onderwijs en nog eens duizend in het primair onderwijs. Als er niets gebeurt, zitten we aan het eind van de komende kabinetsperiode zelfs met vierduizend onvervulde vacatures in het primair onderwijs. Dus ik vrees dat de dames en heren politici er mee aan de slag moeten."

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren