Kandidaten bekend voor bezoldigde functie AOb-hoofdbestuur

Er zijn in totaal vier kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor een functie in het hoofdbestuur van de AOb. Degene die gekozen wordt, gaat aan de slag als dagelijks bestuurder. Hieronder stellen de kandidaten zich kort voor:

Frans van Haandel
"Sinds twaalf jaar ben ik wiskundedocent met een achtergrond als ICT-ondernemer. Ik studeerde Informatica en economie/rechten. Als secretaris van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad zag ik veel geld verloren gaan via managementadviseurs en mislukte ICT-projecten terwijl er bezuinigd werd op onderwijspersoneel en onderwijsondersteuners. Via intensief overleg is de raad van toezicht afgetreden en uiteindelijk hebben docenten alsnog nabetaling ontvangen. Ik schijf over onderwijspolitiek met accent op vakbondszaken. Recent publiceerde ik 'Resultaat van twintig jaar miljarden extra naar onderwijs: minder docenten, grotere klassen, lager salaris.' Mijn inzet is dat we als AOb meer kunnen doen voor de werkvloer door het ‘besturen’ minder centraal te stellen. Meer weten? www.haandel.info

Kiki Hagen
"Kiki Hagen, 30 jaar, ruim zes jaar ervaring in het onderwijs en het openbaar bestuur. Nu is het tijd om mijn opgedane kennis en bekwaamheid in te zetten voor het vak wat mij nauw aan het hart ligt; het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat de vakbond, als vertegenwoordiger van de onderwijssector, een uiterst belangrijke rol speelt in de uitdagingen waar het onderwijs de komende periode voor staat. Om deze uitdagingen te trotseren is iemand met een frisse blik nodig. Daarom wil ik als dagelijks bestuurslid mijn ervaring in het onderwijs en kennis van het openbaar bestuur voor de onderwijsbond inzetten."

Frans Muijzers
"Beste onderwijsvrienden, graag stel ik mij voor: Frans Muijzers, zelfstandig organisatieadviseur, zie: http://www.muijzers.nl Daarnaast ben ik bestuurder in diverse organisaties, waaronder de Nevobo. Overtuigingskracht en strategisch inzicht zijn hier van wezenlijke betekenis om 'achterbannen' te binden. Het onderwijs is een rode draad in mijn professionele leven: als beleidsmaker, begeleider, ondersteuner, onderzoeker, bestuurder en wethouder (2006-2010). De basis voor mijn bestuurlijke activiteiten is gelegd als deelnemer aan het zogenaamde onderwijsoverleg begin jaren '90. Deze functie van dagelijks bestuurder bij de AOb zal voor mij voelen als 'thuiskomen' in het centrum van belangenbehartiging. Ik begrijp de taal van de professionals, breng veel onderhandelervaring en de gewenste resultaatgerichtheid mee.

Eugenie Stolk
"Onderwijs is de sleutel tot een rechtvaardige en stabiele maatschappij waar kinderen eerlijke kansen krijgen. De leraar is daarin essentieel. Hij of zij maakt het verschil. Dat was mijn drijfveer toen ik als zij-instromer in 1998 het basisonderwijs in ging. En mijn drijfveer om meteen actief lid te worden van de AOb. Als sectorconsulent, hoofdbestuurder rayon Noord en de afgelopen zeven jaar als rayonbestuurder po, mbo en hbo. Als dagelijks bestuurder van de AOb wil ik verbinden. Tussen jong en oud, tussen leraren en ondersteuners, met een vast of flex contract, uit verschillende onderwijssectoren. Allemaal willen we hetzelfde: het beste onderwijs. Dat kan alleen met de beste arbeidsvoorwaarden!"

Voordragen
De benoemingsadviescommissie van de Algemene Vergadering (AV) heeft gesprekken met alle kandidaten gevoerd en dragen Kiki Hagen en Eugenie Stolk ex aequo voor. De AV kiest op 16 juni de nieuwe bestuurder. Deze vier personen zullen zich de komende tijd voorstellen tijdens de voorbereidende algemene vergaderingen in de verschillende regio’s. Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar AOb-Events om te kijken wanneer er bij jou in de buurt een bijeenkomst is.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren