Mbo-docenten vinden werkdruk te hoog

Bijna driekwart van de mbo-docenten ervaart een hoge werkdruk. Vooral lesgebonden taken en onderwijsvernieuwingen zorgen voor stress bij docenten.

Dat blijkt uit een onderzoek van het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) waarvoor docenten werden geïnterviewd en bijna duizend leraren een vragenlijst invulden.

Van de respondenten geeft bijna 80 procent aan niet genoeg tijd te hebben voor het goed uitvoeren van alle taken. Driekwart van de ondervraagde docenten vindt dat ze te weinig ruimte hebben om collega’s die tijdelijk uitvallen op te vangen. Iets minder dan de helft vindt de klassen te groot.

Docenten die lesgeven in beroepsgerichte vakken geven aan dat als er problemen zijn met studenten er weinig tijd overblijft om hun andere taken goed uit te voeren (78,1 procent). Collega’s die algemene vakken geven, zoals Nederlands en Engels, zeggen dat ze veel tijd besteden aan administratieve handelingen (87,4 procent).

Professionalisering en innovatie
Professionalisering schiet er door de hoge werkdruk bij in: 60 procent van de respondenten geeft dat aan. Ongeveer acht op de tien docenten zegt dat de werkdruk ten koste gaat van de aandacht voor studenten en de tijd die ze aan innovatie zouden moeten besteden.

Om de werkdruk te verminderen moeten docenten meer tijd krijgen voor het voorbereiden en het opstarten van een nieuw vak. Extra tijd inplannen voor onvoorziene zaken is een andere oplossing.

De Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM), waar ook de AOb inzit, wil het onderzoek gebruiken om scholen te stimuleren de werkdruk te verminderen. SOM wijst ook op de cao-mbo. Daarin staan nu al werkdrukverlagende afspraken. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel uren docenten hebben voor bijvoorbeeld lessen en professionalisering. Onderwijsteams zouden vaker dan nu gebeurt ruimte moeten krijgen voor onderwijsontwikkeling.

 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren