Te veel geld naar overhead, toezichthouders stappen op

Twee toezichthouders van het samenwerkingsverband Zeeluwe in Oost-Nederland hebben hun functie neergelegd. Ze vinden dat er binnen het samenwerkingsverband te veel geld naar overhead gaat. “Elke dag zie ik dat er op de werkvloer keihard wordt gewerkt. We wilden de overhead zo laag mogelijk houden, maar deze is nu flink hoger. Ik kon het niet meer uitleggen”, zegt Els Baauw één van de opgestapte toezichthouders.

Baauw werkt als schooldirecteur op de Admiraal van Kinsbergenschool, deze school is ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe waarin in totaal 38 schoolbesturen zitten. Onno Visscher, de andere toezichthouder die zijn functie heeft neergelegd, is algemeen directeur bij de Stichting voor Protestants en Christelijk Onderwijs Ermelo dat ook in het samenwerkingsverband zit.

Middelen naar schoolbesturen
In haar brief schrijft Baauw: ‘Mijn mening is nog steeds dat de middelen die Zeeluwe krijgt zoveel als mogelijk naar de schoolbesturen moeten gaan, zodat zij de kinderen zoveel als mogelijk een passend onderwijsaanbod kunnen doen. En daar kom ik in conflict met mezelf.’

Visscher en Baauw hadden met twee zaken grote moeite: de aanstelling van de huidige directeur-bestuurder en de gang van zaken rond de oud-directeur waarmee een riante regeling werd afgesproken waarvan zij niets wisten.

Vlekkeloos
“De huidige directeur-bestuurder zou een aanstelling krijgen voor 0,6 fte. Dat is 0,8 geworden”, legt Baauw uit. “Dat is uitgelegd aan de 38 aangesloten schoolbesturen, maar was iets waar ik moeite mee had.” Ook Visscher beaamt dat dit niet vlekkeloos is verlopen.

Bovendien moest de oude directeur andere werkzaamheden gaan doen, omdat er een nieuwe directeur-bestuurder kwam. Baauw: “Het bleek dat er door het vorige bestuur -toen ik ook al toezichthouder was - riante afspraken over de werktijdfactor, salarisschaal en een bestuurderstoelage overeen waren gekomen. Ik wist daar niets van, maar heb er destijds ook niet naar gevraagd. Dus die schoen moet ik ook zelf aantrekken.” Visscher: “Die regeling was rianter dan wij dachten en het was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen.”

Binnen het samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Dat betekent dat de aangesloten schoolbesturen zoveel mogelijk zelf het geld besteden voor zorg aan leerlingen en dit zelf organiseren. Het samenwerkingsverband ontvangt het geld en stuurt het door naar de schoolbesturen. “Bij zo’n model verwacht je een kleine overhead”, zegt Baauw. “Nu wordt er te veel geld aan het onderwijs onttrokken”, zegt Visscher. Baauw: “Ik zie op mijn eigen school dat het sappelen is en precies uitkienen, dit helpt dan allemaal niet mee.”

Aanvaardbaar
René Windhouwer, onafhankelijk voorzitter van Zeeluwe, respecteert dat de twee toezichthouders zijn opgestapt. “Zij hebben hun eigen afweging gemaakt.” Windhouwer zegt dat het samenwerkingsverband 3,2 procent van het totale budget uitgeeft aan ‘indirecte kosten’. “Als ik dat afzet tegen andere organisaties zijn dat aanvaardbare kosten. Bovendien moeten we veel afstemmen binnen acht gemeentes, verslaglegging doen, daar is bezetting voor nodig. Maar natuurlijk is het goed om continu kritisch te kijken om de kosten zo laag mogelijk te houden.”

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren