Beeldende kunst populair vak op basisschool

Het grootste deel van de gemiddeld anderhalf uur per week die scholen aan kunstzinnige oriëntatie besteden, gaat op aan beeldende activiteiten, zoals tekenen. Gemiddeld besteden scholen hieraan ruim een uur per week. De disciplines dans en cultureel erfgoed behandelen scholen met tien minuten per week veel minder.

Dat zijn enkele conclusies uit een peilingsrapportage naar kunstzinnige oriëntatie van de Onderwijsinspectie. De rapportage kijkt naar het onderwijsaanbod en neemt kennis en vaardigheden van leerlingen uit groep 8 onder de loep.

Scholen besteden in de groepen 3 tot en met 8 gemiddeld anderhalf uur per week aan kunstzinnige vakken, zoals muziek (31 minuten), drama (17 minuten), dans (11 minuten), beeldend (65 minuten) of cultureel erfgoed (12 minuten). In de kleutergroepen gaat het om 2,5 uur per week.

Vakleerkracht
Op een kwart van de basisscholen geeft een vakleerkracht les in één van de disciplines. Op 42 procent van de onderzochte scholen heeft een van leerkrachten een opleiding gevolgd op het gebied van cultuuronderwijs. Driekwart van de scholen heeft een interne cultuurcoördinator. Dit is een leraar of een schoolleider die gespecialiseerd is in cultuuronderwijs en gemiddeld 37 taakuren per jaar hiervoor beschikbaar heeft naast reguliere lessen.

In het peilingsonderzoek staat dat een interne cultuurcoördinator bijdraagt aan de kennis van de leerlingen. De kennistoets met vragen over bijvoorbeeld muziek, drama en dans, is beter gemaakt op scholen waar zo’n coördinator aanwezig is. Leerlingen van die scholen hadden gemiddeld twee opgaven meer goed.

Achteruit
Vergeleken met twintig jaar geleden maakten leerlingen de kennistoets muziek slechter en werden hun tekeningen in 2015-2016 minder goed beoordeeld dan in 1996-1997. De onderzoekers denken dat dit komt doordat kinderen schematischer zijn gaan tekenen zonder de omgeving of details op te vullen. Ook tekenen ze meer afzonderlijke elementen dan het volledige verhaal.

‘Maar aan deze conclusie zitten haken en ogen’, schrijven de onderzoekers. ‘Zo lijkt de beeldtaal van kinderen veranderd te zijn onder invloed van hun mediagebruik. Verder blijkt het voor de resultaten van leerlingen veel uit te maken of er thuis aandacht besteed wordt aan kunst en cultuur.’ Bij de kennistoets is ook het brugklasniveau van belang voor de kennis. Leerlingen met een havo/vwo-advies hebben gemiddeld vier antwoorden meer goed bij de kennistoets.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren