‘Scholen, gebruik moedertaal en maak meerjarenplan’

Vluchtelingenkinderen zouden op basisscholen hun moedertaal moeten gebruiken als opstapje om het Nederlands en andere vakken te begrijpen. Ook is het raadzaam dat scholen meerjarenplannen maken.

Deze aanbevelingen doet de werkgeversorganisatie PO-raad in de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ die deze week op basisscholen wordt verspreid. Taaldidacticus Maaike Hajer is één van de auteurs en werkt als lector aan de Hogeschool Utrecht en is hoogleraar aan de Universiteit van Malmö, Zweden. “We willen dat migrantenkinderen op een zo hoog mogelijk onderwijsniveau terechtkomen. Deze handreiking moet daarbij helpen”, zegt Hajer.

Geen nieuw perspectief
Als basisscholen juist wel de eigen taal van vluchtelingenkinderen gebruiken staat dat haaks op wat in de dagelijkse praktijk gebeurt. Hajer: “Er is een strikte scheiding: op basisscholen krijgen migrantenkinderen vaak alleen les in het Nederlands. Terwijl het vanuit de taalwetenschap geen nieuw perspectief is om deze kinderen op school ook deels in hun moedertaal te laten leren. Een strikte scheiding is onnatuurlijk, omdat in de hoofden van de leerlingen geen gescheiden processen afspelen. We zouden flexibeler moeten zijn.”

De taaldidacticus erkent wel dat het voor leerkrachten een opgave is. “Een woordenlijstje in hun eigen taal met bijvoorbeeld Poolse begrippen helpt al. Of geef als je een nieuw thema begint daarvoor al wat huiswerk mee zodat vluchtelingenkinderen met hun ouders hierover kunnen praten. Het huiswerk wordt dan al besproken in hun eigen taal. De leraar kan al met kleine dingen het verschil maken.”

Taboe
Dat dit nog niet op grote schaal gebeurt, komt doordat het een politiek gepolitiseerd onderwerp is, volgens Hajer. “Het behoort tot de integratievraagstukken waarbij minderheidstalen een taboe zijn.” Terwijl kinderen die alleen het Nederlands mogen gebruiken achter kunnen gaan lopen of inhoudelijk over een vak weinig leren. “We houden ervan om mensen in categorieën in te delen. Na twee jaar ben je geen nieuwkomer meer en moet je alleen het Nederlands gebruiken. Uiteindelijk is dat onwenselijk, het gaat erom dat talenten ontplooid worden”, zegt Hajer.
Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, waarschuwt ook voor achterstanden. ‘Als we op dezelfde voet verder gaan ligt het risico van een verloren generatie op de loer.’

Plan
Scholen kunnen samen met de eerste opvang werk maken van een meerjarenplan, zo staat in de handreiking. Het onderwijs aan vluchtelingenkinderen gaat verder dan de eerste opvanglocatie. Hajer: “Er moet een plan zijn hoe de taalsteun wordt geregeld door de jaren heen. We bevelen aan dat lerarenteams en bestuurders dat gaan bekijken en wellicht scholing aanbieden.”

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren