Geen pabo-opleiding speciaal voor kleuteronderwijs

Er komt geen specialistische pabo-opleiding die toekomstige leraren opleidt tot kleuterdocent. Met het aankomende lerarentekort moeten studenten juist breed worden opgeleid, vindt onderwijsminister Jet Bussemaker.

Dat schrijft ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In december 2016 vroeg het ministerie van OCW aan leraren, schoolleiders, bonden en bestuurders of een verdere specialisatie binnen de pabo’s nodig was voor het onderwijs aan jonge kinderen. Ook de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs werd ondervraagd. Deze groep vindt dat pabo’s tekortschieten en dat studenten onvoldoende zijn opgeleid om goed les in de onderbouw te geven. 

Breed inzetbaar
Bussemaker is het daarmee oneens. Bussemaker: ‘De pabo’s hebben de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt en geven een goede basis om les te kunnen geven aan zowel het jonge als het oude kind’, zo staat in de brief.

Er is, volgens de minister, geen noodzaak om de pabo-opleidingen specialistischer te maken. Leraren moeten juist breed inzetbaar zijn en kunnen binnen hun opleiding specialisaties volgen om hun kennis van het jonge kind bij te spijkeren. Zeker door het aankomende lerarentekort is het belangrijk dat afgestudeerden in elke basisschoolklas les mogen geven. Keuzevrijheid binnen een brede bevoegdheid is belangrijk, volgens Bussemaker. Zeker om meer mannen op de pabo’s te krijgen.

Het onderwijs aan jonge kinderen is niet alleen de zorg van pabo’s, zo staat in de brief. Het ligt aan het hele systeem: de cultuur, de visie van schoolleiders, stageplekken en nascholing. Zo kunnen schoolleiders bijvoorbeeld zorgen dat leraren de juiste nascholing volgen als ze in de onderbouw les gaan geven.

Vroegere kleuteropleiding
Onlangs hield CDA-Kamerlid Michel Rog een peiling waaruit bleek dat leraren graag weer de vroegere kleuteropleiding Klos terug zien. 97,7 procent van de leraren die de Klos hadden afgerond was goed voorbereid op het echte werk in de kleuterklas. Leraren met een pabo-opleiding waren een stuk minder tevreden: twee derde vond niet dat de pabo een goede voorbereiding was. Van de geënquêteerde kleuterleraren wilde 92 procent een specialistische opleiding voor kleuters.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren