Eerste Kamer wil bekostiging vormingsonderwijs

In de Eerste Kamer is een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel om openbare scholen structureel geld te geven voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Dat bleek tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 7 februari.

Eerder was er in de Tweede Kamer al voldoende steun voor het wetsvoorstel van Loes Ypma (PvdA), Michel Rog (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Openbare basisscholen zijn verplicht om vormingsonderwijs te geven, maar de huidige financiering is niet structureel. Per jaar wordt gekeken of er geld beschikbaar is. Scholen krijgen dan een subsidie.

Senator Mohamed Sini (PvdA) zei tijdens het debat: ‘Het helpt kinderen om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf.’ De CDA-fractie in de Eerste Kamer merkte op dat er nu veel financiële onzekerheid is en dat het zorgt voor een tekort aan docenten. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn is kritisch op het wetsvoorstel. ‘Door deze structurele bekostiging wordt de neutraliteit ondergraven’, aldus de senator. D66 hoopte dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs het wetsvoorstel royaal en sportief uitvoert en eventuele extra middelen ter beschikking stelt.

Update: 
Gisteren nam de Eerste Kamer tijdens de stemmingen het initiatiefwetsvoorstel definitief aan. Alleen de VVD, PVV en 50Plus stemden tegen de wet. De motie die vroeg om een overbruggingsregeling voor de kosten van vormingsonderwijs tot het moment dat de nieuwe wet in werking treedt, werd ook aangenomen. De AOb heeft, na het nieuws over de structurele bekostiging, de werkgeversorganisatie Dienstencentrum GVO/HVO uitgenodigd om de onderhandelingen dit voorjaar te starten om te komen tot salarisafspraken in de cao GVO/HVO.  

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren