Schakelprogramma helpt mbo-student naar pabo

Hogescholen en roc’s in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag starten in september met een schakelprogramma voor mbo-studenten die naar de pabo willen. Minister Bussemaker stelt een miljoen euro beschikbaar voor de pilot.

Het schakelprogramma is een initiatief van de Hogeschool Rotterdam. Amsterdam en Den Haag haken erbij aan. In het schakeltraject volgen mbo’ers aan het eind van hun opleiding een programma van een half jaar waarin ze worden voorbereid op de pabo en de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als ze die gehaald hebben, kunnen ze in februari aan één van de deelnemende pabo’s beginnen.

Dubbel jammer
De introductie van die toelatingtoetsen in 2015 heeft ervoor gezorgd dat de pabo-instroom in de grote steden is gehalveerd, terwijl basisscholen daar kampen met onvervulde vacatures. Vooral mbo’ers met een migratieachtergrond laten zich afschrikken. Dat is dubbel jammer, want deze allochtone talenten zijn extra hard nodig. “Wij hebben hier in Den Haag veel zwarte scholen”, stelt Gerard van Drielen, collegevoorzitter van SCOH, een schoolbestuur met 36 basisscholen. “Wij willen werk maken van ouderbetrokkenheid en daarvoor heb ik jongeren voor de klas nodig die een relatie met die ouders kunnen leggen.”

Titia Bredée, collegevoorzitter van Hogeschool iPabo in Amsterdam, staat ondanks de afschrikkende werking, vierkant achter de instroomtoetsen. “Mbo’ers met een niveau 4-diploma hebben de hersens om een hbo-opleiding te doen, maar ze hebben niet de goede bagage voor de pabo. We moeten er wel voor zorgen dat talenten uit het mbo die inhaalslag kunnen maken.”

Talentscouts

Om zoveel mogelijk mbo’ers over de streep te trekken, gaan de Rotterdamse pabo’s talentscouts inzetten. Daarnaast geven de basisschoolbesturen jaarlijks honderd jongeren uit het multiculturele Rotterdam-Zuid een baangarantie als ze voor de pabo kiezen. “Zuid wordt niet als aantrekkelijkste plek gezien om les te geven, dus daar dreigt de hoogste nood”, aldus Ron Bormans, collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. “En we zullen een deel van onze studenten daar vandaan moeten halen om te voorkomen dat we een volledig witte pabo worden.”

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren