Basisscholen worstelen nog steeds met invallersprobleem

Scholen voegen klassen samen of herverdelen leerlingen over andere klassen als er te weinig docenten zijn om les te geven. Dat geven leraren en schoolleiders door aan het AOb-meldpunt over invallen. AOb-bestuurder José Muijres: “Zelfs nu de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid tijdelijk niet geldt, worstelen scholen met het vinden van invallers.”

Van de bijna vijfhonderd leraren en schoolleiders gaven 330 aan dat er op hun school de afgelopen periode weleens klassen zijn herverdeeld. Het samenvoegen van klassen komt ook voor: iets meer dan de helft meldt dat dit op zijn school onlangs is gebeurd.

Het verschilt hoe vaak de klassen worden samengevoegd. Een docent schrijft dat het ‘elke keer gebeurde als er een collega ziek was’. Een ander meldt dat het één dag is voorgekomen.

Veel minder vaak wordt gemeld dat er groepen leerlingen naar huis zijn gestuurd. 16 procent van de schoolleiders en leraren gaf dit tot nu toe aan bij het meldpunt.

Wel wordt het invallersprobleem vaak opgelost door onbevoegde collega’s in te zetten. Als de nood hoog is staan het vaakst onderwijsassistenten, intern begeleiders of schoolleiders voor de klas. Bij het meldpunt kwamen hierover 339 meldingen binnen.

Tijdelijke oplossing
Het AOb-meldpunt werd opgericht omdat er onlangs een tijdelijke oplossing is bedacht voor invallers in het basisonderwijs. De ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid, die een grens stelt aan het maximale aantal tijdelijke contracten, geldt niet in januari, februari en maart 2017. Schoolbesturen hebben zo meer lucht om vervanging te regelen.

Toch lijkt het probleem structureler te zijn. Zo schrijft een docent: ‘Probleem is niet de wwz, hier in de Randstad zijn gewoon te weinig vervangers te krijgen. De tijdelijke ontheffing zet dan ook geen zoden aan de dijk. Het lerarentekort begint dramatisch te worden. Politiek lijkt hiervan niet doordrongen.’

Lerarentekort
AOb-bestuurder Jose Muijres denkt dit ook. “Ondanks deze oplossing zijn er nog steeds problemen met vervanging in het primair onderwijs”, zegt Muijres. Volgens haar komt het door het lerarentekort en zijn schoolbesturen nog steeds niet goed op de hoogte van alle mogelijkheden. “Bovendien worden invallers vaak niet goed behandeld, ze krijgen geen begeleiding of scholing, zo blijkt ook uit de meldingen.”

Scholen zouden nog veel vaker gebruik kunnen maken van bindingscontracten of min/max-contracten. Bijna drie kwart van de docenten geeft aan dat er op zijn school niet met bindingscontracten wordt gewerkt. Wel maken scholen vaak gebruik van een invallerspool.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren