Inspectie blijft streng toezicht houden op Roc Leiden

Roc Leiden heeft flinke stappen gezet om de kwaliteit te verbeteren. Toch is de mbo-school er nog niet. De Onderwijsinspectie ziet nog steeds risico’s en blijft daarom intensief toezicht houden op de school.

Dat staat in het inspectierapport ‘De Staat van de instelling’ dat afgelopen donderdag is gepubliceerd. Elke drie jaar beoordeelt de inspectie de prestaties van instellingen en onderzoekt hoe het staat met de onderwijskwaliteit en de financiën. De inspectie nam ook vijf opleidingen onder de loep, waaronder die tot onderwijsassistent en kok.

Op orde
Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van de examinering nog niet overal op orde is en ook voldoen niet alle opleidingen aan de basiskwaliteit. Bij de vijf onderzochte opleidingen gaat de inspectie verdere controles uitvoeren omdat bijvoorbeeld de kwaliteitsborging nog onvoldoende is, onvoldoende maatwerk wordt geleverd of omdat te weinig studenten hun diploma halen.

Op bestuursniveau krijgt de mbo-school een onvoldoende op het punt ‘verbetering en verankering’ omdat niet goed kan worden aangetoond dat de kwaliteit op peil blijft. Er is meer tijd nodig om dit te verbeteren. Toch geeft de inspectie het roc ook een pluim in het rapport en schrijft: 'Roc Leiden verkeert in een turbulente periode met veel veranderingen en onzekerheden. Op alle niveaus hebben medewerkers er blijk van gegeven over veel veerkracht te beschikken, waardoor we een stijgende lijn in de kwaliteit kunnen vaststellen.'

Financiën
De financiële positie van Roc Leiden is een ander aandachtspunt. Die positie blijft risicovol, na turbulente jaren met te hoge huisvestingslasten. Ook al kreeg het roc uit het budget van alle mbo-scholen 40 miljoen euro om faillissement te voorkomen. De inspectie wil streng toezicht houden op de financiën, zeker omdat er minder studenten worden verwacht. Bovendien willen inspecteurs een vinger aan de pols houden om te controleren of de 8 miljoen euro voor kwaliteitsverbetering wel het juiste effect heeft. ‘Uit de analyse komen nog verhoogde risico’s naar voren die het huidige aangepaste financiële toezichtarrangement billijken.’

In schooljaar 2017-2018 fuseert Roc Leiden met het ID College. Volgens de inspectie biedt dat een nieuwe kans om de kwaliteit verder te verbeteren. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze vertrouwen heeft in Roc Leiden en ziet dat er al flinke stappen zijn gezet.

Roc Leiden heeft 7 duizend studenten en ruim tweehonderd opleidingen op verschillende locaties. 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren