Conflict over Steve Jobsscholen leidt tot ontslag directeur

In Maasgouw, een gemeente vlakbij Roermond, staan het bestuur en de algemeen directeur van vier kleine basisscholen al een paar maanden lijnrecht tegenover elkaar. Dat de dorpsscholen halverwege 2017 wilden overstappen op het Steve Jobsconcept was bekend. Maar dat de directeur in juni 2016 al een contract tekende met O4NT (de andere naam voor Steve Jobsscholen), ter waarde van 150 duizend euro, wist het bestuur niet.  

Dagblad De Limburger bericht geregeld over het gesteggel rond het nieuwe schoolconcept. Vandaag laat het bestuur in een persbericht weten dat Ben van Lieshout, algemeen directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM) waar de vier scholen onder vallen, ontslagen is vanwege een ‘onoverbrugbaar verschil van inzicht’ over de inschatting van alle risico’s die de invoering van het iPadonderwijs met zich meebrengt. De eventuele invoering van het O4NT-concept wordt minimaal een jaar uitgesteld. 
 
Ouders
Een groepje ouders waar Jo Friederichs onderdeel van uitmaakt zijn sinds juni bezig de feiten boven tafel te krijgen. “Wat we allemaal hebben moeten uithalen om erachter te komen dat er een contract getekend was en welke kosten daaraan verbonden waren. Dat is echt veel werk geweest.” 

Opheffingsnorm
Friederichs vreest dat een nieuw concept de scholen wel eens de das om kan doen. Twee SKOM-scholen schurken tegen de opheffingsnorm aan. De Martinusschool in Beegden zit er al drie jaar onder en wordt nu met sluiting bedreigd. Friederichs: “In tegenstelling tot wat O4NT beweert, kan zo’n nieuw concept ook leerlingen kosten. Er zijn ouders die hun kind niet op een iPadschool willen. In dat geval komen we heel snel in de gevarenzone.” 
 
Het Onderwijsblad deed afgelopen oktober uitgebreid onderzoek naar de Steve Jobsscholen. Daaruit bleek dat O4NT-scholen - door te kiezen voor het concept - de krimp vooralsnog niet keren.
 
maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren