Scholen COG Drenthe doen minder administratie

Minder administratie en alleen het hoognodige opschrijven over de zorg rondom leerlingen. Dat gebeurt nu op alle achttien basisscholen van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG). “Het voelde zo vaak als een moetje”, zegt Anneke Stoer (33) leerkracht groep 5/6 en 7/8 op CBS de Wingerd in Bovensmilde.

Wat was de aanleiding?
“Wij hielden best veel bij over onze leerlingen, omdat we dachten dat dat moest voor de Onderwijsinspectie. Tot de inspecteur langskwam en zei dat we het meer konden loslaten. Ze zag dat we heel veel zaken administreerden en dan ook nog niet altijd de juiste dingen. De inspecteur gaf ons in het nagesprek de fantastische tip om eigenwijzer te zijn. Samen met een aantal collega’s heb ik een plan bedacht om de administratie terug te dringen.”

Was het dan zó erg?
“We hielden erg veel bij waar we eigenlijk de rest van het jaar weinig mee deden. Het voelde heel vaak als een moetje.” 

Zoals?
“Ik maakte twee keer per jaar groepsoverzichten en vier keer per jaar groepsplannen. In deze overzichten stonden de Cito-scores per vak en waar een leerling nog moeite mee had en wat al goed ging. In de plannen stonden ook doelen per leerling beschreven. Bijvoorbeeld: ‘Pietje heeft een matig/onvoldoende score voor rekenen. Dat is een signaal dat er meer hulp nodig is. Ik ga dat op deze manier aanpakken.’ En als er dan in januari of juni een Cito-toets was geweest gingen we evalueren en weer een plan maken hoe het verder verbeterd kon worden. Omdat deze toetsen slechts twee keer per jaar worden afgenomen, waren deze plannen papieren tijgers. Het waren overzichten waar je vaak niet meer naar keek. Het voelde niet zinvol.” 


Wat doen jullie nu anders?
“De grootste verandering is dat we de groepsplannen en groepsoverzichten eruit hebben geknikkerd. We schrijven nu dagelijks in een logboek op wat opvalt aan leerlingen die echt extra hulp nodig hebben. Daar kijk je elke dag in en zo zie ik ook waar mijn duo-collega is gebleven. Alleen de zaken die opvallen staan erin. Zoals een leerling die nog extra moet werken aan zijn d/t. Wij kijken veel meer vooruit in plaats van alle evaluaties achteraf. Alleen het hoognodige schrijven we op. Ook maken leraren een weekplanning met daarin de hulp aan zorgleerlingen. Van de Cito-scores maken we twee keer per jaar een overzicht .”

Stond de directie gelijk achter jullie?
“Ja, we kregen meteen vertrouwen om dit te doen. Na het gesprek met de inspecteur kregen we 'carte blanche' om met twee andere COG-scholen een pilotgroep te starten om de administratie terug te dringen. Uiteindelijk is dit opgepakt door alle directies, intern begeleiders en leerkrachten. Alle scholen zijn er momenteel druk mee bezig.”

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren