Laag salaris en hoge werkdruk jagen onderwijspersoneel weg

Eén op de acht werknemers uit het onderwijs is op zoek naar een baan in een andere sector. Het vaakst geven zij ‘de schuld’ aan het lage salaris en de hoge werkdruk. Het onderwijspersoneel vindt het verlagen van de werkdruk en een beter salaris topprioriteit bij nieuwe cao-onderhandelingen.

Dat blijkt uit de cao-enquête 2017 die de AOb afgelopen zomer onder leden heeft uitgezet. In totaal reageerden 1629 AOb-leden. Daarvan werkt 82 procent als docent. Ook ondersteuners, directeuren en ambulant begeleiders vulden de enquête in. De deelnemers werken op basisscholen, middelbare scholen, in het mbo, hbo of in het speciaal onderwijs.

‘Hoge werkdruk. Parttime werken betekent toch werken op je vrije dag. Lastig te combineren met gezin’, schrijft een leraar basisonderwijs op de vraag waarom hij het onderwijs wil verlaten.

Kleine klassen, minder lesuren
Kleine klassen noemen de geënquêteerden het vaakst als oplossing om de werkdruk te verlichten. In het basisonderwijs willen AOb-leden daarna het liefst minder administratieve taken. In het voortgezet onderwijs willen docenten minder uren per week lesgeven. Deze maatregel wordt in het hbo ook het vaakst genoemd om de werkdruk te verlichten. Een betere organisatie van de school staat in zowel het mbo, als het hbo –vaak grote instellingen- in de top 3 om de hoge werkdruk tegen te gaan.

Toch geeft het onderwijspersoneel de eigen baan een 7+. Werknemers in het hoger onderwijs beoordelen hun baan met een 8,5 veel hoger. Het oordeel over de leidinggevenden en de organisatie ligt in alle onderwijssectoren een stuk lager. In het basisonderwijs zijn de AOb-leden met een 6,5 voor hun directeur en een 6,6, voor de organisatie het meest tevreden. In het hbo zijn ze met een 5,3 het minst tevreden over hun leidinggevende. 
 
Naleving cao
In de enquête werd ook gevraagd naar de waardering voor de cao. 68 procent van het onderwijspersoneel vindt de cao een goed instrument. Wel geeft 23 procent aan dat de cao te veel zaken regelt. Eén op de drie geënquêteerden vindt dat de cao niet goed wordt nageleefd door werkgevers. De AOb, de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden en ondernemingsraden zouden meer tijd moeten besteden aan naleving. 66 procent steekt ook de hand in eigen boezem en kan zelf een actievere rol spelen.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren