Daling burn-outklachten in onderwijs

Burn-outklachten in het onderwijs zijn afgelopen jaar flink gedaald. Desondanks blijft het onderwijs koploper bij burn-out ten opzichte van andere beroepen.

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS over 2014 gaf nog 21 procent van de werknemers in het onderwijs aan dat zij last hadden van burn-out verschijnselen. In de onlangs verschenen nieuwe meting NEA 2015 is dat gedaald naar 18 procent. Met de daling zit onderwijs weer op het niveau van 2011, al zijn door een andere manier van enquêteren de uitslagen voor 2014 niet helemaal goed vergelijkbaar met die van 2014 en later. Hoe dan ook, ten opzichte van de jarenlange stijging, is er nu sprake van een serieuze daling. Wel blijft onderwijs ver boven het gemiddelde van alle werknemers uitsteken.

Burn-out onderwijs gedaald


 
2011
2012
2013
2014
2015
Alle werknemers
13%
13%
12%
14%
13%
Onderwijs
18%
19%
19%
21%
18%

Bron: TNO/CBS NEA 2011/2015

“We zien die daling in meer sectoren, maar de afname bij onderwijs is duidelijk groter”, zegt NEA-projectleider Wendela Hooftman. Op verzoek van het Onderwijsblad speurden de onderzoekers naar mogelijke verklaringen voor die daling. En die zijn er.

“Wij zien bijvoorbeeld dat het aandeel ouderen afneemt in de beroepsgroep, dat maakt uit. Ook is het aantal reorganisaties lager, een situatie die veel stress geeft. Het aandeel van mensen in het onderwijs dat zich zorgen maakt over hun baan, is ook flink gedaald.”
 
Welzijn
Al die factoren kunnen van invloed zijn op het welzijn van personeel. Maar in het onderwijs is meer aan de hand. Zo ziet Hooftman ook dat factoren die bijdragen tot de factor emotioneel zwaar werk gunstiger zijn geworden. “Onderwijspersoneel voelt zich vaker gesteund door de leidinggevende. We zien een behoorlijke stijging van het percentage mensen dat zegt nooit emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dat draagt sterk bij aan de afname van burn-outklachten.”

Overigens blijft het onderwijspersoneel koploper als het gaat om burn-out. De sector staat met 18 procent nog steeds bovenaan, op de voet gevolgd door de communicatieberoepen. Werken in de zorg zit met 14 procent substantieel lager. Ruim 17 procent van de mensen uit het onderwijs geeft in de arbeidsomstandigheden-enquête aan dat het werken met mensen – leerlingen – ze zwaar valt. In gezondheidszorg en welzijn ligt dat met 12 procent veel lager. Het minste stress kennen horeca en landbouw, daar ligt het percentage burn-outklachten op 11 procent.

Burn-out in vergelijking met andere beroepen

Onderwijs
18
Communicatie
16
Industrie
15
Zakelijke diensten
15
Zorg
14
Gemiddelde Nederland
13
Vervoer
13
Bouw
13
Overheid
12
Handel
12
Horeca
11
Landbouw
11

Bron: TNO/CBS NEA 2015

 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren