‘Hogeschool Utrecht werkt kritische medewerkers eruit’

Hogeschool Utrecht (HU) laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de oorzaken van de onrust onder het ondersteunend personeel. Die toezegging doet het college van bestuur in zijn reactie op onderzoek van het Onderwijsblad waaruit blijkt dat medewerkers onder druk worden gezet in te stemmen met hun ontslag.

Om geld vrij te maken voor onderwijsinnovatie en onderzoek, bezuinigt HU op het ondersteunend personeel. Daarbij verdwijnen ruim tweehonderd van de elfhonderd arbeidsplaatsen. Maar om welke banen het gaat, weet niemand.

Het transitieplan dat het college van bestuur twee jaar geleden al beloofde, is er nog steeds niet. Daardoor zit het ondersteunend personeel in onzekerheid en groeit de angst. Volgens het bestuur is die angst niet nodig, want er hoeven geen gedwongen ontslagen te vallen. Het afslanken van de diensten vindt plaats via natuurlijk verloop.

Vaststellingsovereenkomst
Medezeggenschapsraden, de HU-ombudsman en de AOb stellen dat de HU het natuurlijk verloop hardhandig stimuleert. Ondersteuners worden onder druk gezet een vaststellingsovereenkomst te tekenen waarin ze - in ruil voor een minimale vertrekregeling - instemmen met hun ontslag. Daarbij wordt misbruik van het beoordelingssysteem niet geschuwd.

Bij functioneringsgesprekken worden nieuwe beoordelingscriteria gebruikt die betrekking hebben op houding en gedrag. Medewerkers worden bijvoorbeeld geacht ‘zich op positieve wijze aan te passen aan veranderingen’ en ‘hun standpunten te veranderen als er nieuwe ideeën worden geopperd’.

Stellige ontkenning
'Wij krijgen signalen dat die beoordelingscriteria gebruikt worden om kritische mensen eruit te werken’, stelt AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra in het Onderwijsblad. ‘We horen bovendien van leidinggevenden dat ze onder druk worden gezet om minstens tien procent negatieve beoordelingen te geven.’

Het college van bestuur ontkent dat laatste stellig. In het hogeschoolmagazine Trajectum noemde bestuurslid Jan Bogerd dat vorige maand zelfs ‘onacceptabel’. Maar als bij een afdeling tien procent van de medewerkers een uitstekende beoordeling krijgt en nog geen half procent een onvoldoende scoort, ‘vragen wij ons wel af of er sprake is van een goed beoordelingsproces. Daar bevragen wij de leidinggevende dan over.’

Slechte naam
Vakbondsbestuurder Dijkstra spreekt van 'een asociale reorganisatie waarmee HU het hbo een slechte naam bezorgt'. Hij heeft serieus de indruk dat de hogeschool medewerkers bewust in het ongewisse laat over hun toekomst. ‘Onvoorspelbaarheid is onderdeel van het beleid. Als mensen niet weten waar ze aan toe zijn, krijg je ze makkelijker weg.’

‘De aanhoudende geluiden over onrust zijn ons bekend en nemen we serieus’, schrijft het college van bestuur in een reactie op de bevindingen van het Onderwijsblad. ‘Wij vinden het belangrijk om te weten op welke feiten de onrust is gebaseerd. Daarom laten wij een onafhankelijk onderzoek doen.’

Het college van bestuur overlegt met de Hogeschoolraad over wie dat onderzoek gaat uitvoeren en wat de opdracht is van de onderzoekers.

Het artikel 'Angst en onzekerheid bij de Hogeschool Utrecht' uit Onderwijsblad 5 van 7 maart 2015 kunt u hieronder lezen en als PDF-document downloaden

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren