Vijfde jaar op rij: in vo meer leerlingen, minder leraren

Op 1 oktober 2014 waren er meer leerlingen, maar minder docenten op de scholen voor voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs. Opmerkelijk, omdat de schoolbesturen 67 miljoen euro kregen om méér banen voor jongeren te creëren. De Tweede Kamer ontvangt begin juni een onderzoek van de Rekenkamer naar de effecten van deze banenimpuls.

In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen per leraar opnieuw gestegen. Deze verhouding is niet de klassengrootte, omdat leraren ook andere taken hebben dan lesgeven, maar heeft daar natuurlijk wel een directe relatie mee. Deze zogenoemde leerling/leraarratio steeg in oktober 2014 naar 16 leerlingen per leraar. Een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is niet voor het eerst, de afgelopen vijf jaar steeg de leerling/leraarratio voortdurend, zo blijkt uit cijfers van het ministerie. De afgelopen vijf jaar nam de leerling/leraarratio toe met in totaal 10 procent.  


 Bron : Onderwijs in Cijfers 

De reden voor die ontwikkeling is duidelijk. De afgelopen vijf jaar kwamen er steeds meer leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar daalde het aantal docenten. Voor docenten komt de combinatie van meer leerlingen en minder personeel neer op een verhoging van de werkdruk: meer doen met minder mensen. 
 
In het voortgezet onderwijs waren er in oktober 2014 volgens de eerste tellingen tussen de 7.000 en 11.000 leerlingen méér dan een jaar eerder. Een groei van rond de 1 procent, die schoolbesturen niet oppakten door meer personeel aan te stellen. Volgens de website Onderwijs in Cijfers  daalde het aantal docenten per 1 oktober 2014 namelijk met zo’n 200. Opmerkelijk, omdat juist eind december 2013 vanuit het onderwijsakkoord alle schoolbesturen samen 67 miljoen kregen overgemaakt om tijdelijk extra banen te creëren voor jonge docenten. Volgens minister Bussemaker zei op 7 september 2013 in een radio-interview dat hierdoor  in basis- en voortgezet onderwijs 3000 banen extra konden worden betaald. 
 
Over het uitblijven van die banen is al veel te doen geweest, reden voor de Tweede Kamer om aan de Algemene Rekenkamer een onderzoek te vragen naar het effect van deze werkgelegenheidsimpuls. Dat wordt begin juni gepresenteerd aan de Tweede Kamer om nog diezelfde maand te worden behandeld. Hoe dat per schoolbestuur uitpakt is nog niet bekend, maar op basis van deze cijfers van het ministerie wordt duidelijk dat ondanks leerlinggroei er in de sector voortgezet onderwijs geen enkele baan is bijgekomen. 
 
De Rekenkamer kijkt ook naar het basisonderwijs, dat in totaal 85 miljoen voor extra banen kreeg uitgekeerd. Over de ontwikkeling van het personeelsbestand van de basisscholen zijn alleen nog geen cijfers beschikbaar door fouten in de gegevens, zo schreef staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. In het basisonderwijs ligt de situatie iets anders: daar krimpt het totaal aantal leerlingen. De laatste vijf jaar daalde het aantal leraren echter nog harder, waardoor tussen 2009 en 2013 ook daar de leerling/leraarratio met sprongen toenam. 
 
De Kamer vergadert woensdag 27 mei over de financiële positie van het funderend onderwijs. 

 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren