Cao-overleg voortgezet onderwijs vastgelopen

Na een moeizaam onderhandelingstraject is vandaag het overleg over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs (VO) opnieuw vastgelopen. De werkgevers, verenigd in de VO-Raad, hebben de lopende cao opgezegd. 

De VO-raad heeft zich vanaf het begin hard opgesteld. De toon bij de onderhandelingen was meteen gezet met een eerste loonbod van 0.2 procent en diverse verslechteringen in de cao. De werkgevers pleitten onder meer voor het afschaffen van de automatische periodiek, het maximaal oprekken van de termijnen voor tijdelijke benoemingen en het inperken van het individueel transitiebudget dat voor iedere ontslagen werknemer in de toekomst beschikbaar komt.

Verslechteringen
Kort samengevat: de VO-raad stelde louter verslechteringen voor in de cao en kwam met een volstrekt ontoereikend loonbod.

Verzet
De bonden hebben zich hier vanaf het begin tegen verzet. In de afgelopen weken zijn door de onderhandelaars van onder meer de AOb meerdere suggesties gedaan die in het belang zijn van de sector en die bovendien meer recht doen aan de positie van werknemers. Helaas bleef de VO-raad bij zijn eerder ingenomen standpunten en was de koepel niet bereid tot enig compromis.

Opzeggen
In plaats van de cao stilzwijgend een jaar te verlengen heeft de VO-raad er bovendien voor gekozen de cao per 1 augustus 2015 op te zeggen. De bonden waren verrast door deze keuze en zien niet in hoe deze actie een bijdrage levert aan goede arbeidsverhoudingen.

Door de cao op te zeggen is er sprake van een cao-loze periode en kunnen werknemers die per augustus 2015 in dienst treden op andere arbeidsvoorwaarden worden benoemd. Een voor de sector zeer ongewenste situatie, waaruit een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de werkgeverskoepel blijkt.

De komende weken zullen de vakbonden in overleg treden met hun achterban over de vervolgstappen die moeten worden gezet. Onze inzet is en blijft nog steeds: een goede cao in het voortgezet onderwijs.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren