Lerarenopleidingen vragen numerus fixus aan

Acht lerarenopleidingen Engels en geschiedenis hebben komend studiejaar een numerus fixus ingesteld. De toestroom van studenten is te groot voor het aantal stageplaatsen. De opleidingen gaan de studenten aan de poort selecteren.

De acht voltijdopleidingen Engels en geschiedenis die een numerus fixus instellen zijn van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast vragen ook enkele deeltijdstudies een numerus fixus aan.

Sterk gegroeid
De tweedegraads voltijdstudie Engels van de Hogeschool van Amsterdam had - als enige van de acht opleidingen - vorig jaar ook al een numerus fixus. “De instroom van nieuwe studenten is de afgelopen jaren sterk gegroeid”, zegt opleidingsmanager Alessandra Corda. “We hadden grote moeite om stageplekken voor al die studenten te vinden, en het is de vraag of er op de lange termijn voldoende banen voor ze zijn. Van collega-instellingen hoor ik dezelfde verhalen.”

De studenten die zich aanmelden voor de lerarenopleiding Engels van de Amsterdamse hogeschool moeten eerst een online vragenlijst invullen. Ook wordt hen gevraagd een artikel te lezen, als voorbereiding op een college. Daarna komen ze naar de opleiding voor een selectiedag, waar ze een college over vakdidactiek volgen en er een aantal vragen over beantwoorden. Die dag is er ook nog een taaltest Engels.

Selecterende werking
Een opvallende uitkomst is dat zo’n selectieprocedure op zichzelf al een selecterende werking heeft, zegt Corda. Van de 350 belangstellenden vulde 20 procent de online test niet in, en van de rest kwam 20 procent niet opdagen op de selectiedag. “Het zou kunnen dat aspirant-studenten zich soms voor meerdere studies tegelijk inschrijven. En dat ze dan kiezen voor de studie zonder selectie.”

Van de 170 kandidaten die wel op de selectiedag kwamen, scoorde zo’n 40 procent onvoldoende op de testen. De kandidaten werden echter allemaal toegelaten omdat de opleiding een numerus fixus voor 220 studenten had ingesteld. “We gaan de studenten nu goed volgen”, zegt Corda. “We willen graag weten of het resultaat op de selectiedag van voorspellende waarde is voor het studiesucces van de studenten.” De opleiding gaat de numerus fixus dit jaar verlagen.

In Onderwijsblad 16 van 25 oktober 2014 staat een achtergrondartikel over selectie aan de poort bij lerarenopleidingen. Dat artikel kunt u hieronder downloaden. (PDF, 380 kB) 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren