Onterechte juichtoon OCW schept verwarring in onderwijs

De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de beeldvorming die ontstaat door de communicatiewijze van het ministerie van OCW over investeringen in de sector. Dit schrijven de organisaties CNV Onderwijs, Algemene Onderwijsbond en de FvOv in een brief aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. De indruk ontstaat dat er vele miljarden in het onderwijs worden geïnvesteerd. Dat beeld is onjuist en leidt tot valse verwachtingen bij het onderwijspersoneel en de rest van de maatschappij.

Zo worden bedragen herhaald en dubbel geteld. Het Regeerakkoord vermeldde allereerst een investering van een miljard in het onderwijs. In het Nationaal Onderwijsakkoord volgde nog eens 700 miljoen. Een slordige 650 miljoen euro werd nog eens vermeld in het Herfst- of Begrotingsakkoord. Bij de totstandkoming van al deze bestuursakkoorden werden de eerder genoemde bedragen herhaald, waardoor de indruk ontstond dat er meer geld bijkwam dan daadwerkelijk het geval is.

Bovendien wordt gepronkt met resultaten die niet door het ministerie zijn bereikt. Zoals over het bericht dat er 500 euro komt voor de professionalisering van leraren. Door de berichtgeving lijkt het erop alsof dit door het ministerie is bereikt. Het gaat hier echter om een cao-afspraak die de sociale partners zelf hebben gemaakt en betaald wordt uit de lumpsum.

De organisaties storen zich vooral aan de beeldvorming uit het ministerie over het creëren van werkgelegenheid. Er zouden drieduizend banen bij komen voor leraren. Uit de begroting blijkt nu dat er geen nieuwe banen worden gecreëerd, maar alleen behouden blijven. Welk signaal geeft dit aan jonge leraren die hun uiterste best doen om een baan te krijgen?

Hetzelfde geldt voor conciërges. De journaals openen met het nieuws uit het ministerie dat scholen geld krijgen voor deze groep. Wederom gaat het hier niet om nieuwe banen, maar slechts om het feit dat een aantal onderwijsondersteuners de functie mag behouden.

Wat in de berichten niet naar buiten komt, is de harde werkelijkheid in het onderwijs. Scholen kampen met stille bezuinigingen en krimp. Dit kost banen, levert volle klassen op en veroorzaakt achterstallig onderhoud. Jonge leraren komen niet aan de bak. Terwijl het kabinet intussen excellentie, ambities en topprestaties promoot. En vergeet niet de invoer van passend onderwijs. Het personeel in scholen voelt zich overvraagd.

Natuurlijk is het goed dat het kabinet in onderwijs investeert. Maar het is niet meer dan een kleine noodreparatie. Er is daarom geen enkele reden voor de juichtoon die het ministerie aanslaat. Dat schept valse verwachtingen en is ongewenst.


 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren